Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

GOCiN - naprawa placów zabaw


Firma GOCiN Sp. z o.o. podejmuje prace związane z bezpieczeństwem na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i innych publicznych obiektach rekreacyjnych. Usługi tu świadczone to kontrola stanu technicznego nowych i istniejących placów zabaw, opiniowanie stanu poszczególnych elementów, modernizacje, naprawy oraz ewentualny demontaż obiektów. Ważną usługą oferowaną przez GOCiN Sp. z o.o. są naprawy i konserwacje placów zabaw. Naprawa placów zabaw następuje zawsze z zastosowaniem najlepszych rozwiązań, zapewniających pełne bezpieczeństwo. Prace realizowane są przez zespół specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie.

Konserwacja i naprawa placów zabaw

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.
Powstańców Listopadowych 29C / 9
35-606 Rzeszów
podkarpackie
Tel.: +48726578727
NIP: 8133542365
REGON: 1803161080
WWW: