TPA Poland

Ceny transferowe TPA Poland - podmioty powiązane


Firma doradcza TPA Group Polska oferuje pomoc w prowadzeniu dokumentacji z zakresu cen transferowych. Ceny transakcyjne obowiązują podmioty powiązane. Zgodnie z polskimi przepisami, które weszły w życie od 1.01.2017 roku, podmiotem powiązanym kapitałowo jest każdy podmiot, który posiada w innym podmiocie gospodarczym udział 25% lub więcej. Udział ten może być pośredni lub bezpośredni. Mogą to być udziały lub akcje. Obowiązek cen transferowych nakładany jest na podstawie ustawy CIT. Nasza firma zapewnia doradztwo i przygotowanie dokumentacji dla podmiotów powiązanych zobligowanych do rozliczania cen transferowych (transfer pricing) wykorzystując wiedzę ekspercką z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości i prawa podatkowego oraz dostęp do specjalistycznych baz.

Podmioty powiązane

TPA Poland
Młyńska 12
61-730 Poznań
wielkopolskie
Tel.:
NIP: 1070010139
REGON: 141252235
WWW: